Contact

Faites appel à nous

Vous avez besoin de conseil de nos spécialistes ? N’hésitez pas à nous contacter. Faites votre choix en toute confiance et nous nous chargeons du reste.

CONTACT

FENEDO sp. z o.o.
ul. Opolska 188
52-014 Wrocław

Tel. +48 (71) 716 47 00
Fax. +48 (71) 716 41 49
e-mail: info@fenedo.pl

NIP: PL8992749388
REGON: 022307388
KRS: 0000490009
Capital social: 100 000 zł

Comptes bancaires

PLN: 13 2490 0005 0000 4500 6010 9492
EUR: PL36 2490 0005 0000 4600 4600 3774
SWIFT: ALBPPLPW

Write to us

Zgadzam się na przetwarzanie przez FENEDO Spółka z o.o. ul. Opolska 188,52-014 Wrocław, danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie.

Zgadzam się na przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o ofercie handlowej FENEDO Społka z o.o., zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 – tekst jednolity).

Zgadzam sie na przekazywanie przez FENEDO Spółka z o.o. treści, dotyczących oferty handlowej FENEDO Spółka z o.o. na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2017 r. Poz. 1907 – test jednolity.)